חיפושדלג על חיפוש

גיוון תעסוקתי ומניעת גזענות

בחברה הישראלית קיימת שונות חברתית רחבה על רקע של הבדלי דת, מין, גיל, רקע סוציו-אקונומי, מוצא, נטייה מינית, מוגבלות פיסית ועוד .

סעיף 15 א' לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי:
"בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יח' סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולד באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים".

מטבע הדברים, הגיוון נועד לצמצם אפליה ולאפשר שילוב של אוכלוסיות אשר סובלות מתת-ייצוג במערכת הציבורית.
אבל זו אינה הסיבה היחידה לכך שמהמערכת הממשלתית החליטה לאמץ מדיניות זו.

למעשה, הגיוון התעסוקתי  של ההון האנושי, נועד בראש ובראשונה לשפר את ביצועי המערכת הציבורית.
חברות מובילות במגזר העסקי עמדו על כך שגיוון תעסוקתי הוא חיוני לצורך קידום עסקיהם. יש לכך מספר הסברים. לדוגמא – מן הסתם, עובדים בעלי רקע מגוון מבינים טוב יותר את הצרכים של הלקוחות מהאוכלוסיות המגוונות.
תובנה זו חלחלה בהדרגה גם לסקטור הציבורי. מספר מדינות מובילות - כמו בריטניה, קנדה, ניו זילנד, אירלנד ועוד, אימצו תפיסת גיוון תעסוקתי הרואה בהבדלי התרבות, שפה ואישיות בקרב עובדי שירות המדינה כהזדמנות ליצירת מארג חברתי עשיר, יצירתי ויעיל יותר.
וכפי שניתן לראות מלשון החוק, גם ממשלת ישראל אימצה את התפיסה שחייבת להיות הלימה בין הפסיפס החברתי אשר מרכיב את החברה הישראלית, לבין תמהיל העובדים בשירות הציבורי אשר מספקים את השירותים לציבור.

כדי ליישם את המדיניות הממשלתית בנושא, הוקמו 2 אגפי מטה:
• האגף לגיוון תעסוקתי – הכפוף לנציבות שירות המדינה.
• יחידת התיאום הממשלתית למאבק בגזענות במשרד המשפטים.
כמו כן, בכל מוסד ממשלתי הוגדר ממונה, אשר תפקידו ליישם את המדיניות.

תפקידי הממונה במשרד, כוללים, בין השאר:
• מעורבות בהגדלת שיעור המועסקים מאוכלוסיות מגוונות
• ביצוע פעולות להעלאה וקידום המודעות למיגור גזענות.
• להוות כתובת משרדית לתלונות (הן של עובדים והן של הציבור שביה"ח משרת)
• ליזום פעולות הדרכה, הכשרה והסברה בתחום מניעת גזענות ובתחומים שמהווים חסמים לאוכלוסיות מופלות על רקע דעות קדומות ותפיסות סטריאוטיפיות.

הממונה בביה"ח על גיוון תעסוקתי ומניעת גזענות הוא מר אלכס מנור
משרדו ממוקם בבניין מרפאות חוץ – קומה ב'. טל: 03-5028328 / 050-6296925

 

טופס תלונה יש לשלוח לממונה בנושא בדוא"ל מטה.

יש לכלול בדוא"ל את הפרטים:

  • שם המתלונן.
  • מהות הפנייה/תלונה.
  • מועד האירוע.
  • מעורבים באירוע.
  • מיקום ההתרחשות.
  • טלפון.
  • דוא"ל.

  דוא"ל: amamor@wmc.gov.il

 

לקבלת מידע נוסף היכנסו לקישורים:

עבור לתוכן העמוד