חיפושדלג על חיפוש

תהליך קליטה במחלקת כוח אדם

לפני תחילת עבודתכם כסטאז'רים עליכם לבצע בדיקות רפואיות הכוללות:

← הצהרת בריאות

← אישור רופא מטפל על מצב בריאות נוכחי

← ביצוע חיסונים ובדיקת מנטו

← טפסים מתאימים ניתן לקבל במחלקת כוח אדם

 

יש להמציא הרשאה לביצוע סטאז' ממשרד הבריאות ותכנית סטאז' מאחראית הסטאז' במרכז הרפואי. יש לעדכן במחלקת כוח-אדם על כל שינוי בתכנית, וכן היכן יבוצעו חודשי בחירה במרכז הרפואי ומחוצה לו.

 

מסמכים נוספים אשר יש להציג למחלקת כוח-אדם הם:

← צילום דף ת.ז.כולל ספח

← אישור על שירות חובה בצה"ל או שירות לאומי, לצורך קבלת תשלום ותק במשכורת

← 2 תמונות פספורט , האחת תצורף לתיק האישי, והשנייה תשמש ל קבלת תג עובד

 

קיימת פנסיה חובה במשק, ולפיכך כל סטאז'ר נדרש לציין לאיזו קרן פנסיה הינו שייך. אם השתייך בעבר (במי מעבודותיו הקודמות) לקרן פנסיה, עליו להמציא אישור על כך והוא יהיה זכאי להפרשות פנסיוניות החל מתחילת עבודתו. אם אינו שייך לקרן פנסיה כלשהי, וזוהי עבודתו הראשונה, ההפרשות תתבצענה לאחר 6 חודשי עבודה ראשונים (תקופת הכשרה)

 

כל סטאז'ר זכאי לקבל עם קליטתו אישור לחניה, כרטיס מגנטי המאפשר לו לרכוש תלושים לארוחת צהרים (מעבירים את הכרטיס בכניסה לחדר האוכל ותלוש השכר מחוייב בהתאם - מחיר ארוחה הינו 2.60 ₪). מחלקת כוח-אדם מציידת את הסטאז'ר באישור למחסן לבנים.

 

בסיום כל חודש יש לדווח נוכחות על גבי דו"ח נוכחות אישי. הדוחות מופקים במחלקה כוח-אדם ומופצים במרוכז למחלקות. סטאז'ר אשר לא קיבל את הדו"ח למחלקתו יפנה למחלקת כוח-אדם לקבלתו. הדו"ח כולל בחלקו העליון דיווח ימי עבודה ושעות עבודה, ובחלקו התחתון דיווח על תורנויות שבוצעו. ללא דיווח בדו"ח אישי לא ניתן לשלם את השכר.

 

חשוב! הסטאז'ר הוא עדיין מתלמד. על כן , ועל-פי הוראות משרד הבריאות, הוא אינו רשאי לחתום על מסמכים רפואיים, לרבות מכתבי שחרור.

 

לחזרה לעמוד הראשי

עבור לתוכן העמוד