הסבת אקדמאים

מסלול לימודים ייחודי להסבת אקדמאים לסיעוד, המיועד לבעלי השכלה אקדמית המחפשים שינוי, עניין ואתגר מקצועי.

סיום תוכנית הלימודים ועמידה במבחן רישוי ממשלתי מקנים תעודת אח/ות מוסמך/ת.

 

תנאי קבלה

← מועמדים בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל או לחילופין הוכר כשווה ערך ע"י משרד החינוך

← מועמדים שהוכיחו רמת עברית נדרשת ללימודי סיעוד

← מועמדים שעמדו בתנאי הקבלה עליהם החליטה הנהלת ביה"ס 

 

משך תוכנית הלימודים

שנתיים וחצי, במתכונת של לימודי בוקר, 3-4 ימים במהלך השבוע

 

מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים וקליניים. התוכנית העיונית כוללת לימודים במדעי הסיעוד, במדעי החברה וההתנהגות ובמדעי החיים והרפואה.

ההתנסויות הקליניות מתקיימות במרכזים רפואיים שונים ומגוונים, באשפוז ובקהילה.  

 

דמי רישום ושכר לימוד

בכפוף להחלטת מינהל הסיעוד במשרד הבריאות

 

מועדי פתיחת התוכנית

תוכניות להסבת אקדמאים לסיעוד נפתחות בהתאם להנחיות מנהל הסיעוד, בדרך כלל פעמיים בשנה, בחודשים אוקטובר ואפריל.  

 

לבירור פרטים נוספים ושאלות:

מרכזת התוכנית: מאירה זומר

טלפון: 03-5028359 (שלוחה 204)

דוא"ל: meira@son-wolfson.co.il

עבור לתוכן העמוד