רשימת הבדיקות המבוצעות במעבדה

ספירת דם

ספירת נוזלי גוף

בדיקות קרישה שגרתיות

בדיקות קרישיות יתר

בירור דמם

נוגדנים למרכיבי קרישה

ניטור טיפול בנוגדי קרישה

אפיון תאים

המטולוגיה מולקולארית

המוגלובינופתיות

חלבוני סרום

 

ספירת דם

Complete Blood Count (CBC)

Reticulocytes

Differential manual (Microscopy)

 

ספירת נוזלי גוף 

Pericardial fluid

 Peritoneal fluid

Pleural fluid

Spinal fluid (CSF)

Synovial fluid

 

בדיקות קרישה שגרתיות 

Prothrombin Time (PT)

Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)

Fibrinogen

D-Dimer

Thrombin Time  

 

בדיקות קרישיות יתר

Antithrombin

Protein C

Protein S

APCR

Lupus Anticoagulant (LAC)

Factor V Leiden mutation (PCR)

Prothrombin mutation 20210 (PCR)

MTHFR(PCR)

 

בירור דמם

Bleeding Time

Factor II

 Factor V

 Factor VII

 Factor VIII

 Factor IX

 Factor X

 Factor XI

 Factor XII

 Factor XIII

VWF antigen

Ristocetin co-factor

 

נוגדנים למרכיבי קרישה

Specific inhibitors of coagulation factors (Bethesda test)

Heparin induced thrombocytopenia (HIT)

 

ניטור טיפול בנוגדי קרישה

anti Xa לניטור Clexan

anti Xa לניטור Rivaroxaban
TT לניטור Dabigatran
DTI לניטור Dabigatran

 

אפיון תאים 

סווג לימפוציטים NK, T,B

סווג תאים ממאירים בדם פריפרי ונוזלי גוף

גילוי PNH

 

המטולוגיה מולקולוארית 

Translocation (9;22) bcr/abl for CML

JAK2 mutation for myeloproliferative diseases

 

 

המוגלובינופתיות

Hemoglobin electrophoresis

Haptoglobin

Fetal HbF(Kleihauer-Betke test)

 

 

חלבוני סרום

Quantitative immunoglobulins

C3,C4

Transferrin receptor

Free light chains

Cryoglobulins

Protein electrophoresis

Serum immunofixation

Urine electrophoresis

Bence-Jones protein

Oligoclonal banding

Anti Nuclear Ab

 

עבור לתוכן העמוד